Reactie van de Stadspartij op het artikel vanmorgen in de krant: “Cox is slangenkuil zat”

“Ziende blind en horende doof”.

Net als Burgemeester Cox, is de oppositie de slangenkuil ook zat. Eensgezind is de kritiek van de oppositie op het beleid van B&W.
Maar helaas, het College reageert niet inhoudelijk, maar puur vanuit machtspolitiek.
Zelfs het vernietigend oordeel van Professor Mr. Elzinga, Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht dat het College zich onrechtmatig mandaat heeft toegeëigend voor het uitgeven van miljoenen euro’s zonder goedkeuring van de Gemeenteraad, wordt door het College en coalitie weggewoven.

De fractievoorzitter van GOB paste daarbij de inmiddels bekende tactiek van de coalitie toe: “DOORLOPEN MENSEN, ER IS NIETS AAN DE HAND” !
Hij verengde de kritiek van de oppositie tot uitsluitend klaagzang over het stadsdeel Geleen.
Daarmee nogal wat negatieve wapenfeiten van Collegebeleid voor de hele gemeente uit het oog verliezend, zoals:

de aangekondigde sluitingen van zwembad ’T Anker Born en zwembad de Hateboer Sittard, de aangekondigde vernietiging van de natuur-historische Hagenstructuur Sittard, de vernietiging van het zicht op oude historische binnenstad van Sittard, de dreigende vernietiging van 50 ha bosgebied “de Lexhy” op Graetheide, de 25 miljoen afgeboekte verliezen op grondexploitatie in de hele gemeente, de veel te dure, 30 miljoen, gemeentelijke huisvesting, de 10 miljoen onverplichte schenking aan het grote bedrijfsleven in Sittard-Geleen op kosten van de belastingbetaler, het hoogste miljoenentekort ooit bij Vixia, de vestiging van studenten nabij de blauwzuurfabriek, de aanleg van een niet gebruikte veilige wieleromgeving van 3,5 miljoen, de hoge plek bij illegale drugshandel in Nederland door zwabberend drugsbeleid, de hoge plek op de lijst van onveilige gemeenten in Nederland, het niet serieus nemen van burgers door Collegeleden en als klap op de vuurpeil, speciaal onderleiding van Verjans, het tegenwerken van kleine ondernemers in Born.

De oppositie is kritisch.
Met zoveel negatieve beleidspunten geldt: Kritisch zijn móet om toekomstig trots te kunnen zijn.
Helaas de coalitie sluit haar ogen en oren voor deze geluiden en valt daarbij collega’s aan via persoonlijke aanvallen onder de gordel.

Ton Raven
Fractievoorzitter
Stadspartij voor Sittard, Geleen en Born