Visie Revitalisering Centrum Geleen

Donderdagavond presenteerde de Geleense stedebouwkundige Frits Lamers op uitnodiging van de Stadspartij zijn gedachten over een nieuwe toekomstvisie voor Geleen.

 

Een interessante eerste gedachtelijn over hoe Geleen moet inzetten op behoud van haar weinige historische elementen. Bovendien is hij voorstander van het rehabiliteren van het Burg. Daemenpark en het versterken van de groenstructuren via realisatie van een groene cirkel rondom het centrum.

 

Frits is fervent tegenstander van het slopen van het horecastraatje, dat zijn oorsprong vind in het begin van de Mijnbouwtijd. Ombouwen tot stadswoningen heeft zijn prioriteit. Verder dient de woonfunctie in het centrum te worden vergroot en dienen de te grote pleinen te worden verkleind tot 3 gezellige pleintjes.

De avond werd gepresenteerd door lijsttrekker Ton Raven van de Stadspartij voor Sittard, Geleen en Born.
De Stadspartij wil ook voor Sitt

ard en voor Born nog dit jaar stedenbouwkundige visies opstellen.

Mocht de bovenstaande viewer niet werken kunt u hier de pdf downloaden.