Logo
ANBI

De vereniging Stadspartij is een Algemeen nut beogende instellingen (ANBI) . Hieronder vind u de relevante informatie inzake de ANBI status van de Stadspartij. In tegenstelling tot landelijke partijen ontvangt de Stadspartij als lokale partij geen subsidie van de overheid. Alle inkomsten van de Stadspartij zijn derhalve afkomstig uit donaties van particulieren. Op da pagina Partij vind u meer informatie over de partij Stadspartij, alsook onze statuten, huishoudelijk regelement en ons giftenreglement.

Naam

Stadspartij

RSIN

8161.98.871

Contact

info@stadspartij.org

Beloningsbeleid

Het bestuur van de stadspartij bestaat enkel uit vrijwilligers. De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden voor de vereniging Stadpartij. De actuele bestuurssamenstelling vind u op de pagina bestuur. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten voor 2019 kunt u hier vinden. Onderstaand treft u de balans en staat van baten en lasten over 2019 aan.

De kosten van beheer van de instelling

€ 927,15

De opbrengsten van de fondswerving

€ 0,-

Een opgave van de totaal ontvangen donaties

€ 2450,-

De opbrengsten uit ontvangen nalatenschappen

€ 0,-

Personeelsbeloningen

€ 0,-