PARTIJ

De Stadspartij is een vereniging met leden.
Het doel, de werkwijze en de middelen van onze vereniging zijn beschreven in de statuten.

In tegenstelling tot landelijk georganiseerde partijen krijgt een lokale partij zoals de Stadspartij geen subsidie van de overheid. alle inkomsten van de Stadspartij zijn derhalve afkomstig uit donaties van Particulieren. Hoe dit geregeld is kunt u terug lezen in onsĀ giften reglement.