Fractie

Onze Raadsfractie bestaat uit 3 raadsleden en 2 burgerleden. Deze personen bemensen diverse rondes/commissies, die ongeveer om de 2 weken vergaderen. Verder bestaat onze Raadsfractie uit een groot aantal politiek geëngageerde mensen, die oplossingen proberen aan te dragen voor maatschappelijke problemen in de gemeente Sittard-Geleen.

De Raadsfractie van de Stadspartij komt wekelijks bij elkaar en bespreekt de actuele thema’s.

Ook is de Stadspartij vertegenwoordig in de huidige coaltie en het gemeentebestuur.

Ton Raven is als wethouder namens de Stadspartij verantwoordelijk voor de portefeuille: Bedrijfsvoering, financiën, juridische kwaliteit en I&A, euregionaal beleid, sport en mobiliteitsbeleid en stadsdeelwethouder stadsdeel 3b en 4b.

Raadsfractie

N.I.M. (Nancy) Kaufmann

Fractievoorzitter

J.F. (Han) van Mourik

Raadslid

B.A.J. (Bas) Hoedemakers

Rondevoorzitter, Burgerlid

L.J.A. (leny) Weermann-Schepers

Burgerlid

A.C.M. (Ton) Raven

Wethouder