VERKIEZINGSPROGRAMMA

Klik hier voor ons Verkiezingsprogramma 2018-2022

 Klik hier voor onze verkiezingskrant

 Verkiezingsprogramma 2018-2022:

In dit programma kunt u lezen waar de Stadspartij voor Sittard, Geleen en Born zich de komende vier jaar vooral voor in gaat zetten, namelijk meer bezoekers, meer bedrijven en meer mensen aan Sittard-Geleen binden. We zijn als partij al 50 jaar actief in Sittard-Geleen (en voorgangers) en hebben ons de afgelopen jaren voor de gemeente ingezet en dat willen we de komende jaren voor u blijven doen!

De Stadspartij voor Sittard, Geleen & Born:

Inwoners van onze gemeente zien dat de Stadspartij SGB een eigentijdse partij is die verfrissing brengt in de politiek en die verder durft te kijken dan het hier en nu. De Stadspartij SGB is ambitieus, dynamisch en toont lef.
Onze kiezers weten inmiddels dat de Stadspartij SGB een duidelijke en betrouwbare partij is voor Sittard, Geleen en Born. Wij ervaren een lange termijn commitment en zijn een stabiele partner.

Kernwaarden:

De Stadspartij SGB zet zich in voor alle dorpen, kernen, wijken en centra van onze gemeente en zo handelen we ook. We voelen ons betrokken. Daarvoor handelen we vanuit een stabiele achtergrond en door ons op te stellen als een stabiele partner. We praten meerstemmig, maar met één geluid en met één mond.
De Stadspartij voor Sittard, Geleen en Born wil bijdragen aan een lange-termijnvisie voor onze samenleving in economische en sociale zin (wonen, winkelen en recreëren). Niet alleen voor de korte termijn, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

De afgelopen vier jaar:

De Stadspartij SGB heeft een bewogen periode achter de rug, waarbij we vanuit de oppositiebanken klaar zijn voor een nieuwe uitdaging met bestuursverantwoordelijkheid. Vanuit een constructieve en kritische houding zijn we aan de slag gegaan om, ondanks onze oppositierol, het beste voor Sittard-Geleen te bereiken. Dit heeft ertoe geleid dat we met onze actie diverse thema’s op de agenda hebben gezet en daadwerkelijk resultaat geboekt hebben.

Enkele voorbeelden zijn:

  •  Behoud Glanerbrook
  • Behoud Bosgebied de Lexhy
  • Motie tot verlaging rentetarieven Kredietbank Limburg
  • Expositie Mijnverleden Geleen in het Jaar van de Mijnen
  • Herinrichting doorgaande weg Limbricht-Born
  • Herbouwinitiatief kasteel Born
  • Behoud zicht op de oude binnenstad van Sittard
  • Ons lid Han van Mourik verkozen tot Consul van de verdraagzaamheid in Nederland
  • Herinneringsmonument voor alle 239 verongelukte mijnwerkers in de Staatsmijn Maurits