Logo
Partij

De Stadspartij is een vereniging met leden.

Het doel, de werkwijze en de middelen van onze vereniging zijn beschreven in de statuten.

In tegenstelling tot landelijk georganiseerde partijen krijgt een lokale partij zoals de Stadspartij geen subsidie van de overheid. alle inkomsten van de Stadspartij zijn derhalve afkomstig uit donaties van Particulieren. Hoe dit geregeld is kunt u terug lezen in ons giften reglement.

Bestuur
BAS HOEDEMAKERS
BAS HOEDEMAKERS

Voorzitter | SITTARD

LENIE WEERMANN-SCHEPERS
LENIE WEERMANN-SCHEPERS

Secretaris | GELEEN

BAS HOEDEMAKERS
BAS HOEDEMAKERS

Penningmeester | SITTARD

WALTER LENNERTZ
WALTER LENNERTZ

Bestuurslid | GELEEN

J.J.M. Raven (Jacques)
J.J.M. Raven (Jacques)

Bestuurslid | GELEEN

Lid van het platform voor
OPNL Logo